loader image

Best and Latest 10 हळदीचे ऊखाणे of 2024!

हळद लावते थोड़ी कुंकु लावत ठसठशीत पती मिळाले

हळद लावते थोड़ी कुंकु लावत ठसठशीत पती मिळाले ***** रावांन सारखे हेच माझे पूर्व संचित

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Pinterest
Print
महादेवाच्या मंदिरात वाहते बेलाचे पाण हळदीला करते सुरवात राखून सर्वांचा मान

महादेवाच्या मंदिरात वाहते बेलाचे पाण हळदीला करते सुरवात राखून सर्वांचा मान

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Pinterest
Print
नवस केला देविला फ़ुल आणि नारळ वाहीन

नवस केला देविला फ़ुल आणि नारळ वाहीन ***** रावांचे नाव घेते हळद लावती बहींन

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Pinterest
Print
आज आहे लग्नाचा दिवस तैयारी केली घाईने

आज आहे लग्नाचा दिवस तैयारी केली घाईने ***** रावांचे नाव घेते हळद लावली आईने

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Pinterest
Print
रुसलेली राधा कृष्ण म्हणतो हास

रुसलेली राधा कृष्ण म्हणतो हास ***** रावांचे नाव घेते हळदीच्या दिवशी खास

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Pinterest
Print
राम लक्ष्मण जानकी हनुमान आहें दास

राम लक्ष्मण जानकी हनुमान आहें दास ***** रावांच नाव घेते हळदीच्या दिवशी खास

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Pinterest
Print
दिवस आहे लग्नाचा मदत केली सर्व गावाने नाव घेते रावांचे हळद लावली भावानें

दिवस आहे लग्नाचा मदत केली सर्व गावाने नाव घेते रावांचे हळद लावली भावानें

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Pinterest
Print
दत्ताची आहें गाय, महादेवा आहे नंदी

दत्ताची आहें गाय, महादेवा आहे नंदी ***** रावांनीं लावली हळद झाले मी आनंदी

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Pinterest
Print
माता सीतेला दीसले सोन्याचे हरीण

 माता सीतेला दीसले सोन्याचे हरीण ***** रावांचे नाव लावली हळद आता सुखाने संसार करिन

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Pinterest
Print
जन्म दिला मातेने पालन केले पित्याने

 जन्म दिला मातेने पालन केले पित्याने ***** रावानीं लावली हळद पती या नात्याने

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Pinterest
Print
बाग़ेची निगरानी करतो माळी

बाग़ेची निगरानी करतो माळी ***** रावांचे नाव घेते हळदीच्या वेळी

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Pinterest
Print

Leave feedback about this

  • Rating
Scroll to Top